Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства
Державне підприємство
«Вигодське лісове господарство»
 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НОВИНИ ГАЛУЗІ

Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористання та збереже


Назад Назад

План організації виконання Указу Президента від 21.11.2017 р. № 381 "Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористання та збереження об'єктів природно-заповідного фонду".

(схвалено на засіданні Кабінету Міністрів 18.12.2017 (протокол № 70) 

Положения акта законодавства
Зміст заходу з виконання відповідних завдань
Органи, відповідальні за виконання, та відповідні структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів
Строк
виконання
/. Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом на Кабінет Міністрів
Стаття 1 Указу
Кабінету Міністрів України:
1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України
законопроекти щодо:
а) удосконалення системи фінансування та розвитку лісового та водного господарства, зокрема, шляхом створення державного фонду розвитку лісового господарства та державного фонду розвитку водного господарства, визначивши джерела їх наповнення та напрями спрямування коштів, у тому числі передбачивши можливістьзарахування до таких фондів відповідно рентної плати заспеціальне
використання лісових ресурсів та рентної плати за спеціальне використання води
підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів відповідні законопроекти
Мінагрополітики
Мінприроди
Мінфін
Мін’юст
Мінекономрозвитку Держлісагентство Держводагентство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
21 грудня 2017 р.
б) удосконалення системи державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища,— до 1 березня 2018 року, передбачивши:
запровадження з урахуванням європейського досвіду нових підходів щодо здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу, а також посилення відповідальності за порушення
законодавства у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища;
розширення повноважень громадських інспекторів з охорони довкілля v галузі державного природоохоронного контролю, зокрема залучення їх до здійсненнямоніторингу стану навколишнього природного середовища;
делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень з державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, зокрема здійснення контролю за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів відповідний законопроект
Мінприроди
Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
МЗС
МВС
Мін’юст
ДРС
Держводагентство
Держекоінспекція
Держгеонадра
Держлісагентство
Держгеокадастр
Держрибагентство
Держпродспоживслужба
Укртрансбезпека
місцеві органи виконавчої
влади за участю органів
місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
1 лютого
2018 р.
в) розвитку природно- заповідної справи та збереження особливо цінних природних територій — до 1 червня 2018 року, передбачивши:
збереження природних оселиш та рідкісних і зникаючих в Європі видів природної флори і фауни, встановлення системи моніторингу природоохоронного
статусу таких оселиш, та видів природної флори і фауни;
спрощення порядку надання (відведення) земельних ділянок державної та комунальної власності в постійне користування установам природно- заповідного фонду;
встановлення єдиних вимог до змісту проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;
чітке розмежування та усунення дублювання повноважень органів виконавчої влади з видачі документів дозвільного характеру щодо спеціального використання природних ресурсів у межах територій природно-заповідного фонду
підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів відповідний законопроект
Мінприроди
Мінагрополітики
МОН
Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
ДРС
Держгеокадастр
ДАЗВ
Державне управління справами
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)
місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
2 травня
2018 р.
2) ужити
комплексних заходів щодо розвитку лісового господарства, підвищення екологічного та економічного потенціалу лісів, а також охорони, захисту та відтворення лісових насаджені», зокрема:
а) затвердити програму “Ліси України — 2030”
підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів відповідний проект нормативно- правового акта
Мінагрополітики
Мінприроди
Мін’юст
Мінекопомрозвитку Держлісагентство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
27 червня
2018 р.
б) забезпечити проведення 3 урахуванням кращої світової практики національної інвентаризації лісового фонду України
забезпечити
виконання
завдання
та інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
Мінагрополітики
Держлісагентство,
інші заінтересовані
центральні органи
виконавчої влади
за участю органів місцевого
самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охоронинавколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
щороку до 10 січня
в) активізувати роботу з відтворення лісів, у тому числі збільшення їх площ, залісення не придатних для господарського використання угідь, прибережних смуг водойм, створення економічних стимулів щодо розширеного відтворення лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності
забезпечити
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
Мінагрополітики Держлісагентство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
щороку до 10 січня
г) забезпечити впровадження нових механізмів державного управління у сфері лісового господарства, у тому числі розмежування повноважень щодо здійснення
державного контролю та господарювання
Мінагрополітики Держлісагентство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
10 січня 2019 р.
ґ) підвищити ефективність ведення лісового господарства, не допускаючи при цьому обмеження управлінської та фінансово-економічної самостійності державних лісогосподарських підприємств
забезпечити
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
Мінагрополітики Держлісагентство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
10 січня
2018 р.
д) визначити стратегічні напрями розвитку деревообробної промисловості в Україні з метою створення вітчизняної продукції з великою доданою вартістю в умовах інтеграції до європейського ринку та за результатами аналізу розвитку лісового господарства та деревообробної промисловості в період дії тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді
забезпечити
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мінфін
Держлісагентство
Департамент з питань фінансового та економічного розвитку
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
10 січня
2018 р.
е) забезпечити впровадження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, єдиної державної системи електронного обліку деревини, у тому числі підтвердження походження деревини, 3 урахуванням європейських норм та стандартів
Мінагрополітики Держлісагентство,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
21 грудня 2017 р.
є) забезпечити належну конкуренцію суб’єктів
господарювання в процесі проведення аукціонів із продажу необробленої деревини
забезпечити
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
Міпагрополітики Держлісагентство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
щороку до 10 січня
ж) забезпечити відкритість інформації про видані спеціальні дозволи на
використання лісових ресурсів, зокрема лісорубні квитки та лісові квитки, а також інформації про зміну цільового призначення земельних ділянок лісового фонду
Міпагрополітики Держлісагентство Держгеокадастр, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
щороку до 10 січня
з) ужити вичерпних заходів щодо недопущення масового всихання хвойних лісових насаджень від пошкодження шкідниками та хворобами, у тому числі вдосконалити
систему профілактики, оздоровленнята розширеного відтворення лісів, передбачати відповідне щорічне фінансування таких заходів
Мінагрополітики
Мінприроди
Мінфін
Держлісагентство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
щороку до 10 січня
и) забезпечити державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки лісового фонду, що перебувають у користуванні державних лісогосподарських підприємств
забезпечити
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
Мінагрополітики
Мін’юст
Держлісагентство
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
щороку до 10 січня
і)забезпечити збереження фахового потенціалу та матеріально-технічної бази державної лісової охорони щодо проведення протипожежних заходів, гасіння лісових пожеж, реалізації інших заходів з охорони лісів
Мінагрополітики
Держлісагентство
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
щороку до 10 січня
3) забезпечити реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища:
а) прискорити практичну реалізацію положень Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 616
забезпечити
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
Мінприроди
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст
Держекоінспекція
Держгеонадра
Держлісагентство
Держгеокадастр
Держрибагентство
Держпродспоживслужба
Укртрансбезпека
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу — відповідно до компетенції
до
1 березня
2018 р.
б) створити загальнодержавну інтегровану інформаційно- аналітичну систему про результати здійснення державного природоохоронного контролю та моніторингу стану навколишнього природного середовища, у складі якої забезпечити функціонування єдиного електронного реєстру актів,складених за результатами здійснення заходів з державного нагляду (контролю) у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища
забезпечити
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
-
до 30 грудня
2018 р.
4) забезпечити здійснення комплексу заходів щодо охорони і збереження особливо цінних природних територій та об’єктів, розвитку заповідної справи, а саме:
а) розробити і затвердити до 1 вересня 2018 року національний план заходів із розвитку заповідної справи з урахуванням міжнародних зобов’язань України у цій сфері
розробити та подати Кабінетові Міністрів у встановленому порядку проект відповідного акта
Мінприроди
МЗС
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до 1 серпня 2018 р.
б) забезпечити реалізацію положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколів до неї, у тому числі прискорити вирішення в установленому порядку питання щодо визначення належності лісових
територій до пралісів, квазіпралісів з метою дальшого їх заповідання
Мінприроди
Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Держлісагентство

Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
1 вересня 2018 р.
в) активізувати міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, розвитку заповідної справи, у тому числі забезпечити вирішення питань щодо:
участі України у формуванні мережі водно-болотних угідь міжнародного значення, створення транскордонних природоохоронних територій і екокоридорів та провадження спільної діяльності в їх межах
Мінприроди
Мінагрополітики
МЗС
ДКА
Держлісагентство Держгеокадастр
обласні, Київська міська держадміністрації
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
1 вересня
2018 р.
розроблення та затвердження плану заходів, спрямованих на збереження і розвиток української частини природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів
Європи”
Мінприроди
Мінагрополітики
МЗС
Держлісагентство Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська та Хмельницька обласні держадміністрації
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
г) забезпечити оформлення прав користування земельними ділянками територій та об’єктів природно- заповідного фонду, завершення робіт щодо відведення земельних ділянок установам природно- заповідного фонду, прискорити передачу земельних ділянок лісового фонду в постійне користування біосферним та природним заповідникам, національним природним паркам
Мінагрополітики
Мінприроди
МОН
Мінрегіон
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Держлісагентство
ДАЗВ
Державне управління справами
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
ДО
1 вересня
2018 р.
ґ) активізувати роботу щодо підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо розширення мережі територій природно-заповідного фонду
Мінприроди,
місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
д) здійснити заходи щодо посилення спроможності установ природно-заповідного фонду, зокрема:
розглянути питання щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися
установами природно- заповідного фонду, а також залучення коштів міжнародної технічної допомоги та приватних партнерів
Мінприроди
Мінфін
МЗС
МОН
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Мін’юст
Держлісагентство
ДАЗВ
Державне управління справами
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)
місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки жи т гпєді яльност і, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
1 вересня
2018 р.
ужити заходів щодо посилення охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі шляхом покращення матеріально- технічного забезпечення служи державної охорони природно-заповідного фонду України
Мінприроди,
місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки
життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
е) актуалізувати рекреаційну, наукову та освітню діяльність у сфері охорони довкілля, забезпечити створення циклу науково-популярних фільмів “Заповідна Україна” з
відображенням у них унікальності української природи та формування привабливого туристичного та рекреаційного іміджу України
Мінприроди
Мінекономрозвитку
МОН
Мінкультури
Держкіно
Держкомтелерадіо
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
Департамент гуманітарної та соціальної політики
до
1 вересня
2018 р.
5) передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік та під час
розроблення проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки видатки на:
фінансування у 2018 році дольової участі України в міжнародних проектах із проведення протипаводкових робіт на
транскордонних водах Закарпаття, що реалізуються, в тому числі, за рахунок коштів Європейського Союзу
Мінприроди
Мінфін
МЗС
Закарпатська
облдержадміністрація
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
21 грудня 2017 р.
реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, формування мережі лабораторій моніторингу стану довкілля та оновлення їх матеріально- технічного забезпечення
забезпечити
відповідно до
компетенції
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
Мінприроди
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Мінфін
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
до
21 грудня 2017 р.
належне
фінансування заходів із ведення лісового господарства, охорони і захисту лісів, а також заходів зі створення, утримання та розвитку природних, біосферних заповідників, національних природних парків, інших установ природно-заповідного фонду України
Мінагрополітики
Мінприроди
Мінфін
Держлісагентство,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
у 2017 році — до 21 грудня,
у наступні роки — до 10 вересня
6) посилити контроль за додержанням законодавства щодо використання та охорони лісів, покращити взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та правоохоронних органів з метою належного
розслідування правопорушень, пов’язаних із незаконною порубкою лісу, у тому числі на територіях та об’єктах природно- заповідного фонду
забезпечити
відповідно до
компетенції
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
Мінагрополітики
Мінприроди
МВС
Держлісагентство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
Департамент з питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища та агропромислового комплексу
щороку до 10 січня
2. Завдання, відповідальність за виконання яких покладено актом безпосередньо на органи виконавчої влади
Стаття 2 Указу
2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
1) активізувати роботу з розширення мережі територій та об'єктів природно- заповідного фонду місцевого значення для забезпечення збереження біорізноманіття в регіонах
забезпечити
відповідно до
компетенції
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
обласні, Київська міська держадміністрації
до
21 грудня 2017 р.
2) забезпечити розроблення регіональних програм щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок, насамперед річок Карпатського регіону, поліпшення екологічного стану з метою забезпечення захисту громадян, населених пунктів від
шкідливої дії вод, а також підтримання стабільності русел річок
3) забезпечити розроблення регіональних програм, спрямованих на забезпечення ефективної охорони, належний захист, раціональне використання та відтворення лісів
забезпечити
відповідно до
компетенції
виконання
завдання та
інформувати
Адміністрацію
Президента
України і
Кабінет
Міністрів про
проведену
роботу
обласні, Київська міська держадміністрації
до
21 грудня 2017 р.

 
77552, смт. Вигода, вул. Д.Галицького, 40
тел./ факс: 61-7-04 e-mail: vygoda-dlg@ukr.net
© Всі права захищено.
Створення та підтримка сайту: ITLUX